NSS Information


Sr No Events Description Date View
1 राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त मतदारासाठी शपथ /प्रतिज्ञा वाचन राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त मतदारासाठी शपथ /प्रतिज्ञा वाचन २५ जानेवारी २०२३ राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त मतदारासाठी शपथ /प्रतिज्ञा वाचन
2 विशेष श्रमसंस्कार शिबीर राजापूर येथे सांगोला महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विशेष श्रम संस्कार शिबिर ०७ जानेवारी ते १३ जानेवारी २०२३ राजापूर येथे सांगोला महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विशेष श्रम संस्कार शिबिर
4 प्रथम फौंडेशन कोल्हापूर , राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग व भूगोल विभाग बेरोजगार युवतींना नोकरीच्या संधी २ जानेवारी २०२३ बेरोजगार युवतींना नोकरीच्या संधी
5 बेरोजगारी एक समस्या बेरोजगारी एक समस्या या विषयावर व्याख्यान २२ डिसेंबर २०२२ बेरोजगारी एक समस्या या विषयावर व्याख्यान
6 स्वयंसिद्ध युवती संमेलन बारामती स्वयंसिद्ध युवती संमेलन बारामती १६ ते १९ नोव्हेंबर २०२२ स्वयंसिद्ध युवती संमेलन बारामती
7 चिखलदरा येथील साहसी क्रीडा शिबिरात सांगोला महाविद्यालयातील दोन विद्यार्थ्याचा सहभाग चिखलदरा येथील साहसी क्रीडा शिबिरात सांगोला महाविद्यालयातील दोन विद्यार्थ्याचा सहभाग २ ते ६ नोव्हेंबर २०२२ चिखलदरा येथील साहसी क्रीडा शिबिरात सांगोला महाविद्यालयातील दोन विद्यार्थ्याचा सहभाग
8 स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान २० ऑक्टोबर २०२२ स्वच्छ भारत अभियान
9 महाविद्यालयात मोफत नेत्रतपासणी शिबीर संपन्न महाविद्यालयात मोफत नेत्रतपासणी शिबीर संपन्न ०८ ऑक्टोबर २०२२ महाविद्यालयात मोफत नेत्रतपासणी शिबीर संपन्न
10 स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जयंती निमित्त वृक्षारोपण व स्वच्छता मोहीम . २ ऑक्टोबर २०२२ महात्मा गांधी जयंती निमित्त वृक्षारोपण व स्वच्छता मोहीम .
11 राष्ट्रीय सेवा योजना दिन राष्ट्रीय सेवा योजना दिन २४ सप्टेंबर २०२२ राष्ट्रीय सेवा योजना दिन
12 नेत्रदान श्रेष्ठदान व्याख्यान व निबंध स्पर्धा नेत्रदान श्रेष्ठदान व्याख्यान व निबंध स्पर्धा १५ सप्टेंबर २०२२ नेत्रदान श्रेष्ठदान व्याख्यान व निबंध स्पर्धा
13 स्वातंत्र्याचा अमृत मोहोत्सव - हर घर तिरंगा कार्यक्रम स्वातंत्र्याचा अमृत मोहोत्सव - हर घर तिरंगा कार्यक्रम ०८ ऑगस्ट २०२२ स्वातंत्र्याचा अमृत मोहोत्सव - हर घर तिरंगा कार्यक्रम
14 महिला सुरक्षा व पोक्सो कायदा मार्गदर्शन महिला सुरक्षा व पोक्सो कायदा मार्गदर्शन या विषयावर मार्गदर्शन व्याख्यान २८ जून २०२२ महिला सुरक्षा व पोक्सो कायदा मार्गदर्शन या विषयावर मार्गदर्शन व्याख्यान
15 आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा १४ ते१८ जून २०२२ आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा
16 माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत महाविद्यालय परिसर व क्रीडांगण स्वच्छता ०२ जून २०२२ माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत महाविद्यालय परिसर व क्रीडांगण स्वच्छता